Avfallshantering

Avfallshantering

Sopor

 

 

Hushållssopor

 

Hushållssopor slängs i avsedda behållare.

Hantering av övriga sopor sker utanför samfällighetens försorg.

 

Det är Samfälligheten som ansvarar för hushållssoporna. Läs mer här.

 

 

Grovsopor

 

Att slänga ICKE brännbara sopor i behållarna eller att ställa sopor utanför behållarna är FÖRBJUDET.

 

 

Papper, kartong och plast

 

Detta ska du slänga i avsedda behållare vid elhuset vid Sopranvägen/Tenorvägen, alternativt vid Melodivägen eller i Skogås Centrum. Det är viktigt att du inte kastar dina tidningar i behållarna för hushållssopor. Dels blir våra behållare överfulla vilket kostar oss mycket pengar, dels sparar du några träd eftersom återvunna tidningar blir nya tidningar.

 

 

Glas

 

Glas ska du slänga i avsedda behållare vid elhuset vid Sopranvägen/Tenorvägen, alternativt vid Melodivägen eller i Skogås Centrum.

 

 

Grovsopor, övrigt

 

Grovsopor skall transporteras till Trångsunds återvinningscentral, Storvretsvägen/Vretvägen.

tel. 771 89 74

Öppet: Tis-tors 15.00-20.00 • fre 13.00-18.00 • lör 09.00-15.30 • sön 10.00-15.30

 

Vid frågor gällande t.ex. återvinningsbehållare och återvinningscentraler, kontakta SRV återvinning:

Björkholmsvägen 16

Box 1173, 141 24 Huddinge

Telefon växel: 08-608 90 00

Fax: 08-608 90 15

 

info@srv-atervinning.se

 

Hemsida, SRV återvinning