Bilplats

Bilplats


Garage och parkering


Inom samfälligheten Ouvertyren finns 51 garageplatser och 133 parkeringsplatser varav 84 har eluttag (elstolpe), vilka hyrs ut av samfällighetesföreningen till boende inom området Rondovägen 2 – 334 (jämna nr).

 

Gästparkering


Gästparkering finns dels nere vid korsningen Rondovägen/Österleden och dels vid Rondovägen 54-152.

Gästparkeringen är avgiftsbelagd mellan kl. 00.00 – 24.00.

Timtaxa är 5 kr/timme eller max 45 kr/dygn.Det är Samfälligheten som ansvarar för bilplatser. Läs mer här.