Felanmälan

Felanmälan

 

Bostadsrättsinnehavare:

 

Du som är bostadsrättsinnehavare kan anlita  AMW-Fastghetsvård för mindre reparationer som t.ex. stopp i avlopp, byte av packningar, etc. Kostnaden står du då själv för.

 

Hyresgäster:

 

 AMW-Fastghetsvård

 Helgfri Måndag- Fredag mellan kl. 07.00–09.00 (därefter telefonsvarare):

 Tel: 08-88 51 88

 

 

 AKUTA FEL DAGTID

 Måndag- Fredag mellan kl. 07.00–16.00.

 Endast vid riktigt akuta fel som behöver åtgärdas omedelbart.

 Tel: 0708-88 51 89 eller hänvisning till nytt nummer under semester.

 Felanmälan e-post: a.m.w@telia.com

 Fax: 08-88 88 11

 

 

 JOUR ALLA DAGAR 16.00-07.00.

 Securitas Jourmontör

 Tel: 08-657 77 20

 

 

 

Fel på gemensamhetsanläggningen

 

Vid fel på gemensamhetsanläggningen såsom värme och varmvatten, tvättstuga o dyl. ska Du kontakta någon ur samfällighetens styrelse för vidare hantering. Läs mer här.

 

 

Störningsjouren:

 

Föreningen är ansluten till Svenska Störningsjouren AB. Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar du larmcentralen där du har tillgång till professionell hjälp av deras störningsombudsmän / väktare som skyndsamt kommer på plats.

 

Alla uppgifter du lämnar är sekretesskyddade och lämnas inte ut.

 

Störningsjouren är öppen:

Söndag-Torsdag mellan kl. 20.00-03.00.

Fredag-Lördag mellan kl. 20.00-04.00.

 

Tel. Larmcentral: 08-568 214 00

 

 

Om Du är upphovet till larmet kommer du att bli debiterad kostnaden för utryckningen.