Störningsjour

Störningsjour

Störningsjouren:


Föreningen är ansluten till Svenska Störningsjouren AB. Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar du larmcentralen där du har tillgång till professionell hjälp av deras störningsombudsmän / väktare som skyndsamt kommer på plats.


Alla uppgifter du lämnar är sekretesskyddade och lämnas inte ut.


Störningsjouren är öppen:

Söndag-Torsdag mellan kl. 20.00-03.00.

Fredag-Lördag mellan kl. 20.00-04.00.


Tel. Larmcentral: 08-568 214 00Om Du är upphovet till larmet kommer du att bli debiterad kostnaden för utryckningen.