Styrelsen

 

BRF Symfonin i Drevviksstrands styrelse kan du kontakta via mail på info@brfouvertyren.se

 

eller via brev:

BRF Symfonin i Drevviksstrand

c/o MBF

Källgatan 14

722 11 Västerås

 

Organisationsnummer: 769617-9683

 

Är det brådskande ärende så kontaktar du styrelsen telefonledes,vardagar före 21.00.

 

Steven Lowenrud

Ordförande

Rondovägen 204

Mobil: 073-370 62 08 

 

Leif Dyrvall

Vice ordförande

Rondovägen 184

Mobil: 076-054 47 80

 

Michael Franzl

Sekreterare

Rondovägen 224


Gunnel Olsson

Ledamot

Rondovägen 178

 

Roger Johansson

Ledamot

Rondovägen 140

 

Suppleanter

Margita Uggla, Rondovägen 136

Bitte Melin, Rondovägen 286

Björn Unosson, Rondovägen 214


Revisor

Öhrlings PWC

 

 

Styrelsen

Styrelseprotokoll


Enligt lag ska det vid styrelsens sammanträden föras protokoll.

En styrelseledamot har rätt att få en avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollet ska alltid undertecknas eller justeras av ordförande samt ytterligare minst en ledamot.

Styrelseprotokoll ska föras i nummerföljd och förvaras betryggande.

 

Styrelseprotokoll är inte offentlig handling